Legal Tree. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl

Legal Tree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 lok. 10 (02-672 Warszawa)
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 526892 o kapitale zakładowym 5.000 złotych, REGON 147475918, NIP 5213680814. Tel. 794 450 390; mail. lt@legal-tree.pl